ხორცის დამუშავების საწარმო

კომპანია ფლობს საქართველოში პირველ სრულად ავტომატიზებულ საწარმოო ხაზს, სადაც ადამიანის ჩართულობა მინიმუმამდეა დაყვანილი.

საწარმოო ხაზი აღჭურვილია ჩვენი პარტნიორი ჰოლანდიური კომპანია Meyn-ის თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დანადგარებით, რაც იმის გარანტიაა, რომ ფრინველი შიგნიდან და გარედან იდეალურად გასუფთავებულია და აქვს კრიალა კანი.

კომპანიამ საწარმოო ხაზზე დანერგა ინოვაციური ტექნოლოგია - ჰაერით გაციება.
 

ფოტო გალერეა

8
7
6

FSSC 22000 ხარისხის და სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკატი

კომპანია არის სურსათის უვნებლობის გლობალური ინიციატივის მიერ აღიარებული სასერტიფიკაციო სქემის FSSC 22000-ის ხარისხის და სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკატის მფლობელი. FSSC არის გლობალური კომპლექსური სასერტიფიკაციო სქემა, რომელიც შედგება რამოდენიმე სტანდარტის მოთხოვნებისაგან. მათ შორის, სრულად მოიცავს სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემას, ISO 22000:2018-ს, პრერეკვიზიტულ პროგრამებს ISO/TS 22002-1:2009 სტანდარტის მიხედვით და FSSC-ის დამატებით მოთხოვნებს. FSSC სერთიფიკატი საერთაშორისოდ არის აღიარებული სურსათის უვნებლობის გლობალური ინიციატივის (GFSI) მიერ და გზას უხსნის ორგანიზაციის პროდუქტს ექსპორტისთვის ყველაზე მკაცრ და მომთხოვნ ევროპულ ბაზარზე. მსოფლიოს ლიდერი სასერტიფიკაციო ორგანოს TUV-Austria-ს მიერ გაცემული სერტიფიკატები უდასტურებს მომხმარებელს წარმოებული პროდუქტის უვნებლობას და უმაღლეს ხარისხს.

ჩვენ ვზრუნავთ გარემოზე!

კომპანიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია გარემოზე ზრუნვაა. ამისათვის, კომპანიამ დანერგა თანამედროვე სისტემები, რომელთა მეშვეობით საწარმოო პროცესი მაქსიმალურად უსაფრთხოა ,ჩვენი გარემოსთვის.

ჩვენს ჰოლანდიელ პარტნიორთან, კომპანია Nijhuis-თან, ერთად დამონტაჟებულია წყლის გასუფთავების ინოვაციური ჰოლანდიური სისტემა, რომლის მეშვეობითაც წარმოების პროცესში გამოყენებული წყალი იფილტრება და გასუფთავებული ჩაედინება წყლის არხში. ამით კომპანია ბუნებას სასუფთავეში ინარჩუნებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.

7
6
5